F

Tekijänoikeudet

Sivustoilla esitetyn materiaalin käyttö tai kopiointi ei ole sallittua ilman taiteilijan kirjallista lupaa. Findartglobally.com-sivustoilla esitettyä materiaalia suojaa tekijänoikeuslaki. Sivustoilla esitetyn materiaalin luvaton käyttö on kielletty. Tarvittaessa voit olla yhteydessä taiteilijaan ja neuvotella hänen kanssaan materiaalin käyttöön liittyvistä asioista.